O multiple sklerozi

Aktivnosti
samozbrinjavanja

Primarni cilj svih aktivnosti je kao što smo već napomenuli postizanje samostalnosti u samozbrinjavanju, a onda i u ostalim aktivnostima dnevnog života, kao i što duže zadržavanje maksimalno postignutog.

SVAKODNEVNE AKTIVNOSTI

Aktivnosti i pomoćna sredstva

Korisne tehnike

Kupanje

>   klupa za transfer

>   držač za tuš

>   rukohvati

>  izbjegavati toplu vodu

>  koristiti sigurne tehnike transfera

Toaleta

>   povećanje na WC-u

>   rukohvati oko WC-a

>  sigurne tehnike transfera

>  gumene prostirke protiv klizanja

Oblačenje

>   dugačka kašika za cipele

>   zakopčavanje čičak trakom

>   sprava za zakopčavanje dugmadi

>  niži ormarić za garderobu

>  sjediti prilikom oblačenja

>  oblačiti prvo slabiju stranu

Jelo

>   držač za tanjire

>   različita pomagala

>   podrška za ručni zglob

>  laktovi na stolu radi stabilizacije

>  držati čašu/ šolju sa dvije ruke

Kuvanje

>   mikrovalna

>   radna ploha na točkovima

>   specijalni otvarač za konzerve

>   stabilizator šerpi

>  sjediti kad god je to moguće

>  gurajte/ klizajte objekte radije nego da ih podižete

Svakodnevni kućni poslovi

>   različiti „dohvatači“

>   električna pomagala

>  rasporediti aktivnosti kroz duži vremenski period

>  raditi teže poslove ujutru

radna-terapija-sclerosis

PRODUKTIVNOST

Pod produktivnošću okupacioni terapeuti podrazumijevaju sve one aktivnosti, plaćene i neplaćene i različite prema starosnoj grupi (posao, škola, igra, održavanje kuće i sl.), koje doprinose razvoju kako pojedinca tako i društva.

Posao omogućava osobi oboljeloj od multiple skleroze da bude samostalna i psihofizički zadovoljna vlastitim životom. OT podučava osobu principima štednje energije za vrijeme rada, prilagođava radno mjesto ukoliko je to moguće, u cilju zadržavanja posla te u suprotnom radi sa osobom na mogućoj promjeni posla.

Kod održavanja domaćinstva cilj trtetman je usmjeren na edukaciju o prilagođenom

kuhinjskom namještaju, funkcionalnosti i raspoređenosti prostora i sredstava koja se koriste (adaptirano posuđe i njegovo stavljanje na najdostupnija mjesta).

Takođe se može fokusirati, ukoliko to mogućnosti osobe oboljele od multiple skleroze dozvoljavaju, na adaptaciju stana u smislu uklanjanja arhitektonskih barijera u cilju lakšeg i samostalnijeg kretanja unutar stana (ukloniti pragove, povišenja, postaviti držače i sl.)

 

SLOBODNO VRIJEME

Slobodno vrijeme se može opisati kao iskustvo slobodno odabranog učešća u bilo kojoj aktivnosti koju karakterišu: zadovoljstvo, uživanje, ispunjenje i kontrola. Provođenje slobodnog vremena je individualno. Dok nekima stvara zadovoljstvo čitanje, druženje, šetanje, druge ispunjava slikanje, gledanje televizije itd. itd.

Umor se često povezuje sa smanjenim učešćem u aktivnostima slobodnog vremena, što umanjuje kvalitet života, stvara nezadovoljstvo i vodi depresiji.

Važno je procijeniti lične interese i motivacije, te na osnovu toga predložiti aktivnosti posebno za svaku osobu oboljelu od multiple skleroze.

Fizikalna medicina i rehabilitacija

 

Mogu se koristiti i biti predložene različite kreativne aktivnosti u zavisti od interesa osobe:

  • kasiranje
  • rad sa glinom
  • oslikavanje stakla
  • izrađivanje nakita
  • slikanje
  • muziko terapija.

Jedna od prvih stvari koju obično čuju osobe oboljele od multiple skleroze kad im se dijagnostikuje oboljenje jeste da je tok bolesti nepredvidiv i da nema izlječenja.

Ove tvrdnje su istinite ali to ne znači da nema ništa što osobe mogu učiniti vezano za to. Ljudi žive kvalitetno sa multiplom sklerozom čineći sve što mogu i koriste niz strategija za svakodnevno funkcionisanje i sa postojećim izazovima.

Takođe je veoma korisno ukoliko okupacioni terapeuti pomognu pri organizaciji grupe za podršku, gdje će se sastajati osobe oboljele od MS da razmijene iskustva i pomognu jedni drugima u noše nju i življenju sa multiplom sklerozom, ili ukoliko takve grupe već postoje uputiti osobu na  njih.

Zaključak:

Posebna vrijednost okupacione terapije prepoznaje se u procjenjivanju aktivnosti svakodnevnog života osoba  oboljelih od MS, uočavanje izazova sa kojima se

susreću, te razvijanje tehnike  tretmana i intervencije za poboljšanje pomenutih, djelujući na osamostaljivanje, zadovoljstvo, a time i poboljša nje kvaliteta života osobe oboljele od Multiple Skleroze.