O Nama

Stvaramo život
onim što dajemo

zeljko-budimir-Keko--neću-da-budem-sjenka

O Udruženju

Udruženje MS regije „Istočna Hercegovina“ osnovano je 10.10.2002. godine na osnivačkoj Skupštini u Nevesinju a zvanično registrovano 19.11.2002. godine u Osnovnom sudu u Trebinju. Udruženje pokriva opštinu Nevesinje, Gacko, Bileču, Berkoviće, Ljubinje i Grad Trebinje.

Opis organizacione strukture i strukture odlučivanja

Organi udruženja

Skupština

Skupština Udruženja MS je najviši organ i broji 21 člana. Sastaje se  jedanput godišnje. Odluke se donose većinom glasova.

Upravni odbor

Upravni Odbor Udruženja MS je organ koji se stara o provođenju ciljeva koji su utvrđeni Statutom. UO ima 5 članova koje bira i opoziva Skupština.

Predsjednik

Predsjednik zastupa i predstavlja Udruženje  izvršava odluke i zaključke Skupštine. Mandat predsjednika Udruženja MS traje 4 godine i bira se na Skupštini većinom glasova.

Zamjenik predsjednika

Zamjenik predsjednika ima sva ovlašćenja predsjednika Udruženja u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti. Njegov mandat je 4 godine.

Sekretar

Sekretar Udruženja MS obavlja stručne i administrativne poslove i dr.

Uvijek radimo
pravu stvar,
u pravo vrijeme.

Misija: Udruženje Multiple Skleroze radi na osposobljavanju oboljelih od MS, njihovih porodica i društva te kroz jačanje kapaciteta pojedinca povećava njihova znanja i vještine za vlastiti društveni, ekonomski razvoj i uključenost.

Vizija: Društveno i radno uključeni oboljeli od MS-e u dobro obaviještene i svjesne zajednice koje prepoznaju njihove potrebe i zajedno rade na stvaranju jednakih mogućnosti.